Spusu Challenge 2019/20

Letzte Reihe: Leon Dijkstra, Patrick Dietrich,  Anton Kasagranda, Jurai Stepanovsky, Andreas Suritsch
Mittlere Reihe: Co-Trainer Christian Sauberer, David Rajic, Florian Hirschegger,  Michal Fazik, Bernhard Pummer, Christoph Litschauer, Andreas Bachhofner, Trainer Alexander Luzyanin, Direktor Sparkasse Korneuburg Armand Drobesch
Sitzend: David Simovich, Lukas Holzer, Marc Muhm, Julian Schafler, Johannes Gross, Lukas Gross, Sebastian Bachofner

Trainer

Trainer:Alexander Luzyanin
Co-Trainer:Christian Sauberer